Solusi Investasi Akhirat Anda

Hukum nama anak lebih dari satu Kata bagaimana ya?

Assalamualaykum Ust. Ijin bertanya. Hukum nama anak lebih dari satu Kata bagaimana ya?  Apakah Harus satu Kata?  Apakah Yg menamai lebih dari satu Kata menyelisihi sunnah? Jazaakallahu khoyr. Hamba Allah di Solo

Wa’alaikumussalam wa rahmatullah Hukum memberi nama anak adalah leluasa asalkan tidak menyelisihi syari’at seperti nama yang mengandung makna penghambaan kepada selain Allah misalnya: Abdusy Syams = Hamba matahari, Abdu Isa  = Hamba Isa dan lain-lain.  Dan dianjurkan setelah namanya ada penisbatan kepada orangtuanya. Oleh karena itu yang lebih utama adalah satu kata sehingga dapat diketahui bahwa nama berikutnya adalah nama ayahnya atau orangtuanya. Misalnya: Seseorang bernama Uways Yasin, maka sudah bisa dipastikan Yasin adalah nama ayahnya, adapun nama dia adalah Uways. Contoh lain: Syema Nur, maka sudah bisa dipastikan namanya adalah Syema, sementara Nur adalah nama ayahnya. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عنأبيهريرة،قال : قالرسولاللهصلىاللهعليهوسلم : « تعلمواأنسابكمتصلواأرحامكم » (المستدركعلىالصحيحينللحاكم)

“Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Pelajarilah nasab-nasab kalian niscaya kalian akan menyambung silaturrahim kalian” ( Al-Mustadrak ‘alash Shahihain lil Hakim)

Berikut ini saya lebarkan pembahasan mengenai adab dalam memberi nama anak:

 1. Hukum dalam memberi nama adalah leluasa asalkan tidak berkaitan denan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, yaitu:
 • Mengandung makna penghambaan kepada selain Allah, seperti Abdul ‘Uzza, Abdusy Syams, Abdul Muthollib
 • Merupakan nama Allah, seperti Ar-Rohman, Al-Malik, Al-Quddus. Jika menggunakan nama Allah maka harus diberi Abdu (hamba) sehingga menadi Abdur Rahman, Abdul Malik, Abdul Quddus
 • Nama yang merupakan cirikhas nama orang kafir, seperti Antonius, Sagitarius, Franciscus, Petrus dan semacamnya
 • Nama-nama yang maknanya jelek, seperti nama penyakit, sifat-sifat buruk dan semacamnya
 • Nama-nama binatang yang dikenal keburukannya
 • Nama-nama pelaku profesi kemaksiatan
 1. Derajat penamaan yang baik:
 • Nama Abdullah dan Abdurrahman
 • Nama yang bermakna penghambaan kepada Allah, seperti Abdul ‘Aziz, Abdul Jabbar dan lain-lain
 • Nama-nama Nabi
 • Nama-nama orang shaleh yang penghulunya adalah para Sahabat radhiyallahu ‘anhum
 • Seluruh nama yang maknanya bagus

(Muhammad Nur Yasin)