Menuntut ilmu, menuntut ilmu, dan menuntut ilmu……kemudian beramalah. ...