Solusi Investasi Akhirat Anda

PENSILKU Kafilah di Masjid BM2 Unesa

Menjadi muslim sejati yang mengamalkan agama Islam secara kaffah di jaman sekarang ini memiliki tantangan yang berat. Nabi pernah mengibaratkannya dalam sebuat hadist mengenai beratnya berpegang teguh kepada syariat Alloh di akhir zaman seperti orang yang menggenggam bara api.

Bila digenggam akan terasa panas membakar dan bila di lepas/dibuka  maka bara api akan jatuh lepas dari genggaman.  Kemajuan teknologi yang kian canggih, budaya yang saling mempengaruhi serta pemikiran-pemikiran yang kadang membingungkan semakin membuat   berat manusia untuk terus bisa menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya.

Diantara hal yang umat islam semakin jauh dari syariat adalah permasalahan fiqh muamalah. Zaman sahabat dan para salafush sholih ketika mereka melakukan muamalah dengan non muslim dengan menerapkan syariat Islam maka muamalah mereka menjadi sebab banyaknya orang masuk Islam. Namun di zaman sekarang justru banyak orang benci dengan islam akibat bermuamalah denganorang Islam.foto 1

Oleh karena pentingnya hal ini YNF mengadakan kegiatan Program Perdana Kewirausahaan Kajian Fiqih Muamalah (KAFILAH)  yang diasuh oleh Ust, Syahputra, Lc. Diselenggarak di Masjid BM 2 Unesa pada tanggal 14 Maret 2017. Alhamdulillah , kajian ini berjalan dengan baik dan diikuti oleh belasan peserta yang kesemuanya mahasiswa. Kegiatan ini juga melibatkan UKKI Unesa sebagai  partner dari YNF.

Kegiatan lain di bulan ini :

  1. DASI Masjid At Tauhid Cerme Gresik
  2. DASI Masjid Al Irsyad Bangil – Pasuruan
  3. Pensilku Masjid Thoybah keputih